Skip to content

Nikl-kadmijumska baterija (NiCd)

  1. Glavne razlike između tehnologija baterija

  2. Litijum-jonska baterija (Li-ion)

    Ove baterije imaju mnogo veću energetsku gustinu od NiCd i NiMH baterija, pa su mnogo manje i lakše pri istom kapacitetu. Imaju mnogo manju stopu samopražnjenja, što znači da se ne prazne same tako lako tokom skladištenja. Ove baterije mogu da se pune bilo kada, čak i kada nisu prazne, zato što to ne utiče na njihov kapacitet. Osim toga, litijum-jonske baterije su u manjoj meri neekološke od ostalih tipova. Litijum-jonske baterije imaju jasne prednosti, ali su i skuplje od NiCd i NiMH baterija. Materijali korišćeni u ovim baterijama su u manjoj meri neekološki od onih u NiCd baterijama, ali ove baterije ipak treba odstranjivati na odgovoran način.
  3. Nikl-metal hidridna baterija (NiMH)

    Ove baterije imaju veću energetsku gustinu od NiCd baterija, što znači da možete da radite duže pre ponovnog punjenja. Poput NiCd baterija, NiMH baterije treba ponovo puniti samo kada se isprazne do kraja. Međutim, ako se pune pre toga, gubitak kapaciteta (gubitak radnog vremena) manji je u odnosu na NiCd baterije. NiMH baterije imaju najveću stopu samopražnjenja, što znači da se same brzo prazne tokom skladištenja. NiMH baterije treba napuniti pre skladištenja. Materijali korišćeni u ovim baterijama su u manjoj meri neekološki od onih u NiCd baterijama, ali ove baterije ipak treba odstranjivati na odgovoran način.
  4. Nikl-kadmijumska baterija (NiCd)

    Baterija ima dug radni vek ako se dobro održava. NiCd baterije treba puniti samo kada se isprazne do kraja jer, u suprotnom, gube kapacitet (što podrazumeva kraće radno vreme pre ponovnog punjenja)! Ovo je najčvršći i najpouzdaniji tip baterije, naročito u toplim i hladnim vremenskim uslovima. Nudi najveću snagu kada je to potrebno, na primer pri startovanju ili obavljanju teških poslova. NiCd baterije imaju veliku stopu samopražnjenja, što znači da se same prazne tokom skladištenja. NiCd baterije treba napuniti pre skladištenja. Kadmijum je neekološki materijal, pa ove baterije treba odstranjivati na odgovoran način.