Skip to content

Nickel-kadmium (NiCd)

 1. De viktigaste skillnaderna mellan olika batteritekniker

 2. Litiumjon-batteri (Li-ion)

  Dessa batterier har mycket högre "energidensitet" än både NiCd och NiMH, vilket ger mycket mindre och lättare batterier för samma drifttid.
  De har också mycket lägre självurladdningstakt, vilket betyder att batterierna inte lika lätt laddas ur av sig själva under förvaring.
  Batterierna kan laddas när som helst, även när de inte är tomma, utan att det påverkar deras kapacitet.
  Litiumjon-batterier är också mer miljövänliga än andra typer.
  Litiumjon-tekniken har klara fördelar, men den är också dyrare än NiCd- och NiMH-batterier.
  De material som används i dessa batterier är mindre miljöovänligt än de som finns i NiCd-batterier, men batterier ska naturligtvis alltid kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
 3. Nickel-metallhydrid (NiMH)

  Dessa batterier har högre "energidensitet" än NiCd, vilket betyder att man kan jobba längre innan man behöver ladda om.
  Liksom NiCd-batterier bör NiMh-batterier bara laddas när de är urladdade (tomma). Men om de laddas innan dessa är kapacitetsförlusten (kortare drifttid) mindre än för NiCd-batterier.
  NiMh-batterier har högst självurladdningstakt, vilket betyder att de snabbt laddas ur av sig själva under förvaring.
  NiMh-batterier bör laddas före förvaring.
  De material som används i dessa batterier är mindre miljöovänligt än de som finns i NiCd-batterier, men batterier ska naturligtvis alltid kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
 4. Nickel-kadmium (NiCd)

  Lång livslängd så länge batteriet underhålls väl.
  NiCd-batterier bör bara laddas när de är urladdade (tomma), annars sjunker deras kapacitet (vilket innebär kortare drifttid innan de måste laddas om)!
  Det här är den mest robusta och pålitliga typen av batteri, särskilt under varma eller kalla förhållanden.
  De ger högst effekt när det behövs, t.ex. när man sätter i gång eller håller på med krävande jobb.
  NiCd-batterier har högre självurladdningstakt, vilket betyder att de laddas ur av sig själva under förvaring.
  NiCd-batterier bör laddas före användning.
  Kadmium är ett miljöovänligt material. Batterier ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt.