Skip to content

Nikl-kadmiové (NiCd)

  1. Hlavní rozdíly mezi akumulátorovými technologiemi

  2. Lithium-iontové akumulátory (Li-ion)

    Tyto akumulátory mají mnohem vyšší „energetickou hustotu“ než typy NiCd a NiMH, takže při menších rozměrech a hmotnostech poskytují stejnou provozní dobu. Také se mnohem pomaleji samovolně vybíjejí, takže většinou zůstávají nabité i po uskladnění. Tyto akumulátory můžete nabíjet kdykoliv, i když nejsou vybité, aniž by se tím snížila jejich kapacita. Akumulátory Li-Ion jsou kromě toho ve srovnání s ostatními typy nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Lithium-iontová technologie má tedy spoustu výhod, avšak tyto akumulátory jsou ve srovnání s typy NiCd a NiMH dražší. Materiály používané k výrobě těchto akumulátorů jsou méně škodlivé životnímu prostředí než u typu NiCd, avšak přesto je po uplynutí životnosti odevzdávejte na příslušná sběrná místa.
  3. Nikl-metal hydridové (NiMH)

    Tyto akumulátory mají vyšší „energetickou hustotu“ než NiCd, což znamená, že s nimi před dalším nabíjením budete moci pracovat déle. Stejně jako akumulátory typu NiCd, byste měli i akumulátory NiMH nabíjet pouze tehdy, když jsou zcela vybité. Pokud je však budete nabíjet dříve, kapacita (provozní doba) se zkrátí méně než u typu NiCd. Akumulátory NiMH trpí nejrychlejším samovybíjením, tzn. rychle se vybíjejí, i když je nepoužíváte. Tento typ akumulátorů byste měli před uskladněním vždy nabít. Materiály používané k výrobě těchto akumulátorů jsou méně škodlivé životnímu prostředí než u typu NiCd, avšak přesto je po uplynutí životnosti odevzdávejte na příslušná sběrná místa.
  4. Nikl-kadmiové (NiCd)

    Dlouhá životnost při správné údržbě. Akumulátory NiCd nabíjejte pouze tehdy, pokud jsou vybité, jinak se snižuje jejich kapacita! (to znamená, že vydrží kratší dobu a budete je muset dříve nabíjet). Jinak se jedná o nejspolehlivější typ akumulátoru, zejména při práci za vysokých a nízkých teplot. Nabízejí nejvyšší výkon, když jej potřebujete, např. při startování nebo náročných pracích. Akumulátory NiCd trpí poměrně rychlým samovybíjením, tedy vybíjejí se, i když je nepoužíváte. Tento typ akumulátorů byste měli před uskladněním vždy nabít. Kadmium škodí životnímu prostředí, a proto opotřebené akumulátory odevzdávejte na příslušná sběrná místa.