Skip to content

Никел-кадмиеви (NiCd)

  1. Основни разлики между технологиите за акумулатори

  2. Литиево-йонни акумулатори (Li-ion)

    Тези акумулатори имат много по-висока "енергийна плътност" както от никел-кадмиевите, така и от никел-металхидридните, което ги прави много по-малки и леки при същото време за работа. Те имат и по-ниска скорост на саморазряд, така че тези акумулатори не се разреждат толкова лесно от самосебе си по време на съхранение. Тези акумулатори могат да се зареждат по всяко време, даже и когато не са изтощени докрай, без това да засяга техния капацитет. Литиево-йонните акумулатори са и по-малко вредни за околната среда от другите типове. Литиево-йонната технология определено има предимства, но тя е и по-скъпа в сравнение с тази на никел-кадмиевите и никел-металхидридните акумулатори. Материалите, използвани в тези акумулатори, са по-малко вредни за околната среда от никел-кадмиевите, но разбира се, тези акумулатори също трябва да се изхвърлят отговорно.
  3. Никел-металхидридни (NiMH)

    Тези акумулатори имат по-висока "енергийна плътност" от никел-кадмиевите, което значи, че може да работите по-продължително без презареждане. Подобно на никел-кадмиевите акумулатори, никел-металхидридните трябва да бъдат презареждани само след като напълно се изтощят. Ако обаче те се презареждат преди пълното им изтощаване, загубата на капацитет (загубата на работно време) е по-малка в сравнение с никел-кадмиевите акумулатори. Никел-металхидридните акумулатори имат най-високата скорост на саморазряд, което значи, че при съхранение те бързо се саморазреждат. Никел-металхидридните акумулатори трябва да се зареждат преди съхранение. Материалите, използвани в тези акумулатори, са по-малко вредни за околната среда от никел-кадмиевите, но разбира се, тези акумулатори също трябва да се изхвърлят отговорно.
  4. Никел-кадмиеви (NiCd)

    Продължителен живот, тъй като тези акумулатори се поддържат добре. Никел-кадмиевите акумулатори трябва да се зареждат само когато напълно се изтощят, в противен случай те губят капацитета си! (което значи по-кратък работен период, преди да се наложи презареждане). Това е най-здравият и надежден тип акумулатори, особено за работа при ниски и високи температури на околната среда. Те осигуряват най-много енергия при нужда, например при стартиране на двигатели или при големи натоварвания. Никел-кадмиевите акумулатори имат висока скорост на саморазряд, което значи, че при съхранение те се саморазреждат. Никел-кадмиевите акумулатори трябва да се зареждат преди съхранение. Кадмият е материал, вреден за околната среда, затова акумулаторите трябва да се изхвърлят отговорно.