Skip to content

Niklowo-kadmowe (NiCd)

  1. Zasadnicze różnice między technologiami wykonania akumulatorów

  2. Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

    Te akumulatory charakteryzują się znacznie wyższą „gęstością energii” niż akumulatory NiCd i NiMH, co oznacza znacznie mniejsze i lżejsze akumulatory przy takim samym czasie pracy. Charakteryzują się one również znacznie mniejszym zjawiskiem samoczynnego rozładowywania, więc nie rozładowują się tak łatwo w trakcie przechowywania. Akumulatory te można ładować w dowolnym momencie, nawet gdy nie są całkowicie rozładowane, bez wpływu na ich pojemność. Akumulatory litowo-jonowe są również bardziej przyjazne dla środowiska niż inne typy. Technologia litowo-jonowa ma wyraźne zalety, ale jest również droższa w porównaniu z akumulatorami NiCd i NiMH. Materiały używane w tych akumulatorach są bardziej przyjazne dla środowiska niż materiały stosowane w akumulatorach NiCd, jednak i te akumulatory wymagają oczywiście odpowiedzialnej utylizacji.
  3. Niklowo-wodorkowe (NiMH)

    Te akumulatory charakteryzują się wyższą „gęstością energii” niż akumulatory NiCd, co oznacza dłuższy czas pracy przed kolejnym cyklem ładowania. Podobnie jak akumulatory NiCd, akumulatory NiMH należy ładować dopiero po całkowitym rozładowaniu. Jeżeli jednak przystąpi się do ładowania wcześniej, stopień utraty pojemności (skrócenie czasu pracy) jest mniejszy w porównaniu z akumulatorami NiCd. W przypadku akumulatorów NiMH zjawisko samoczynnego rozładowywania jest najbardziej intensywne, co wiąże się ze stopniowym samoczynnym rozładowywaniem się akumulatora w trakcie przechowywania. Akumulatory NiMH należy naładować przed odstawieniem na półkę. Materiały używane w tych akumulatorach są bardziej przyjazne dla środowiska niż materiały stosowane w akumulatorach NiCd, jednak i te akumulatory wymagają oczywiście odpowiedzialnej utylizacji.
  4. Niklowo-kadmowe (NiCd)

    Długi czas eksploatacji przy prawidłowej obsłudze. Akumulatory NiCd należy ładować dopiero po całkowitym rozładowaniu, w przeciwnym razie tracą swoją pojemność! (Oznacza to krótszy czas pracy na naładowanym akumulatorze). Jest to najsolidniejszy i najbardziej niezawodny rodzaj akumulatora, zwłaszcza w warunkach wysokich i niskich temperatur. Oferują one największą moc, gdy jest ona najbardziej potrzebna, przykładowo przy starcie lub przy uciążliwych pracach. Akumulatory NiCd charakteryzują się intensywnym zjawiskiem samoczynnego rozładowywania, co wiąże się ze stopniowym samoczynnym rozładowywaniem się akumulatora w trakcie przechowywania. Akumulatory NiCd należy naładować przed odstawieniem na półkę. Kadm jest materiałem nieprzyjaznym dla środowiska i w związku z tym akumulatory te należy utylizować w sposób odpowiedzialny.