Skip to content

Niķeļa-kadmija (NiCd) akumulatori

  1. Kādas ir galvenās atšķirības starp akumulatora tehnoloģijas veidiem?

  2. Litija-jonu (LiJ) akumulatori

    Šiem akumulatoriem ir raksturīgs daudz lielāks "enerģijas blīvums", nekā tas ir NiCd un NiMH akumulatoriem, tāpēc litija-jonu akumulatori, kas spēj nodrošināt tādu pašu darbības laiku, ir daudz mazāki un vieglāki. Šo akumulatoru pašizlāde ir daudz mazāka, kas nozīmē to, ka glabāšanas laikā tie neizlādējas tik ātri. Šos akumulatorus var uzlādēt jebkurā laikā, arī tad, ja tie nav pilnīgi izlādēti, nebaidoties samazināt akumulatoru ietilpību. Litija-jonu akumulatori ir draudzīgāki apkārtējai videi, nekā citu tipu akumulatori. Litija-jonu tehnoloģijai ir daudz priekšrocību, taču šā tipa akumulatori ir dārgāki par NiCd un NiMH akumulatoriem. Šajos akumulatoros izmantotie materiāli ir mazāk nedraudzīgi apkārtējai videi, nekā NiCd akumulatoros izmantotie, taču arī nolietoto litija-jonu akumulatoru utilizēšanai ir jāpieiet atbildīgi.
  3. Niķeļa-metālhidrīda (NiMH) akumulatori

    Šiem akumulatoriem ir raksturīgs lielāks "enerģijas blīvums", nekā NiCd akumulatoriem, kas nozīmē, ka lietotājs starp uzlādēm var strādāt ilgāk. Tāpat, kā NiCd akumulatorus, arī NiMH akumulatorus drīkst uzlādēt vienīgi tad, ja tie ir izlādēti (tukši). Tomēr, ja šie akumulatori tiek uzlādēti pirms pilnas izlādes, to ietilpības zudums (lietošanas laika zudums) ir mazāks, nekā NiCd akumulatoriem. NiMH akumulatoriem piemīt ļoti stipra pašizlāde, kas nozīmē to, ka glabāšanas laikā tie paši ļoti ātri izlādējas. Arī NiMH akumulatori ir jāuzlādē, pirms tie tiek novietoti uzglabāšanai. Šajos akumulatoros izmantotie materiāli ir mazāk nedraudzīgi apkārtējai videi, nekā NiCd akumulatoros izmantotie, taču arī nolietoto NiMH akumulatoru utilizēšanai ir jāpieiet atbildīgi.
  4. Niķeļa-kadmija (NiCd) akumulatori

    Šiem akumulatoriem ir raksturīgs liels kalpošanas laiks, jo tie ir ļoti labi saglabājami. NiCd akumulatorus drīkst uzlādēt vienīgi tad, ja tie ir izlādēti (tukši), jo pretējā gadījumā tie zaudē ietilpību (kas nozīmē to, ka tiem samazinās starpuzlāžu laiks)! Šis ir visizturīgākais un darbībā drošākais akumulatoru tips, īpaši tad, ja tie tiek lietoti karstumā vai aukstumā. Vajadzības gadījumā šie akumulatori spēj nodrošināt vislielāko jaudu, piemēram, palaišanas brīdī vai veicot smagus darbus. NiCd akumulatori ir pakļauti stiprai pašizlādei, kas nozīmē to, ka glabāšanas laikā tie paši samērā ātri izlādējas. NiCd akumulatori ir jāuzlādē, pirms tie tiek novietoti uzglabāšanai. Kadmijs ir apkārtējai videi nedraudzīgs materiāls, tāpēc nolietoto NiCd akumulatoru utilizēšanai ir jāpieiet ar vislielāko atbildību.