Skip to content

Hovedforskjeller mellom batteriteknologier

 1. Hovedforskjeller mellom batteriteknologier

 2. Nikkelmetallhydrid (NiMH)

  Disse batteriene har høyere "energitetthet" enn NiCd. Det betyr at du kan arbeide lenger før det er nødvendig med lading.
  Akkurat som med NiCd-batterier, bør NiMH-batterier kun lades når de er utladet (tomme). Hvis de allikevel lades før, er kapasitetstapet (tap av funksjonstid) mindre enn sammenlignet med NiCd-batterier.
  NiMH-batterier har den høyeste selvutladingsfrekvensen. Det betyr at de lades raskt ut av seg selv ved lagring.
  NiMH-batterier bør lades før lagring.
  Materialene som benyttes i disse batteriene er mindre miljøskadelige enn de som finnes i NiCd-batterier, men batterier bør allikevel alltid avhendes på forsvarlig måte.
 3. Nikkelkadmium (NiCd)

  Lang levetid så lenge batteriet holdes godt ved like.NiCd-batterier bør bare lades når de er utladet (tomme), ellers mister de kapasiteten sin! (Det betyr kortere funksjonstid før det kreves opplading).
  Dette er den mest solide og pålitelige batteritypen, særlig i varme og kalde værforhold.
  De har mest strøm når det kreves, f.eks. ved start eller når tyngre jobber skal utføres.
  NiCd-batterier har høy selvutladingsfrekvens. Det betyr at de lades ut av seg selv ved lagring.
  NiCd-batterier bør lades før lagring.
  Kadmium er et miljøfiendtlig materiale, derfor skal batterier avhendes på forsvarlig måte.