Skip to content

Правила о приватности

Kompanija SKIL ceni vaše interesovanje za naše proizvode i posetu našem veb-sajtu.

SKIL poštuje vašu privatnost


Zaštita privatnosti prilikom obrade vaših podataka o ličnosti ima veliki značaj kome pridajemo posebnu pažnju tokom naših poslovnih procesa. Zaštita podataka i bezbednost informacija su deo politike naše kompanije, a mi uvek obrađujemo podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti


Kada posetite naš veb-sajt, naš veb-server automatski evidentira naziv vašeg provajdera internet usluga, IP adresu, veb-sajt sa koga ste nas posetili, stranicu na našem veb-sajtu koju trenutno pregledate, kao i datum i dužinu posete. Evidencija našeg veb-sajta može da se koristi u svrhe rešavanja problema i zaštite dostupnosti, integriteta i bezbednosti našeg veb-sajta.

Vaša poseta našem veb-sajtu neće dovesti do obrade vašeg imena ili informacija za kontakt, osim ako ne odlučite da nam pošaljete te informacije, na primer, preko našeg obrasca za kontakt. 

Korišćenje i otkrivanje podataka o ličnosti i navođenje namene


SKIL će koristiti vaše podatke o ličnosti isključivo za tehničko administriranje veb-sajtova, administriranje klijenata, ankete o proizvodima i marketing, samo u meri u kojoj je to neophodno za svaki specifičan slučaj. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka zavisiće od okolnosti. U mnogim slučajevima vaše podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka. Na primer, kada nam dostavite svoje podatke u neku određenu svrhu, kao što je pretplata na bilten, ili ako od nas zatražite da kontaktiramo sa vama. Ako ste sa nama sklopili ugovor ili to želite, možda ćemo obrađivati vaše podatke da bismo sačinili ili sproveli ugovor. U nekim posebnim slučajevima možemo da obrađujemo vaše podatke u cilju ostvarivanja naših ili legitimnih interesa drugih lica, na primer ako dođe do napada na našu veb stranicu ili ona bude zloupotrebljena na drugi način.

Ako je neophodno, vaše lične informacije mogu biti otkrivene našim ugovornim dobavljačima kako bi nam pomogli u okviru ovih aktivnosti.

Svaki dobavljač koji treba da obradi vaše podatke, ima obavezu prema ugovoru da obrađuje vaše podatke samo ako je to neophodno radi pružanja njihove usluge nama, kao i radi preduzimanja odgovarajućih bezbednosnih mera kako bi se očuvala sigurnost vaših podataka.

Ne pružamo bilo kakve vaše podatke o ličnosti nijednoj trećoj strani ni pod kojim uslovima, izuzev ako vi ne date eksplicitan pristanak ili ako imamo zakonsku obavezu da to uradimo.

Bezbednost


SKIL koristi bezbednosne mere kako bi zaštitio podatke koje kontroliše radi sprečavanja manipulisanja podacima, njihovog gubitka, uništavanja, pristupa neovlašćenih osoba ili neovlašćenog otkrivanja podataka. Naši bezbednosni postupci se neprekidno unapređuju kako nova tehnologija postaje dostupna.

Kolačići


Kolačići su male tekstualne datoteke koje može da skladišti softver veb-pregledača ili koji može da im pristupa na vašem uređaju sa koga pristupate internetu (kao što su računar, pametni telefon ili tablet).

SKIL može da koristi kolačiće i slične tehnologije za čuvanje podešavanja naših posetilaca i odgovarajuće optimizacije našeg veb-sajta. Zbog jednostavnosti, slične tehnologije, kao što su praćenje, pikseli, veb greške itd. takođe se nazivaju kolačići.

Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, možete da podesite da pregledač ne prihvata kolačiće. Imajte na umu da određene oblasti većine veb-sajtova možda neće pravilno funkcionisati ako potpuno odbijete korišćenje kolačića.

Možete da koristite podešavanja svog pregledača da biste poslali zahtev „bez praćenja“ kroz saobraćaj pregledanja. Imajte na umu da naš veb-sajt trenutno nije konfigurisan da odgovara na zahteve „bez praćenja“ koje vaš pregledač može da pošalje.

Pristanak na prijem kolačića treće strane


Kada odlučite da nastavite posetu našem veb-sajtu sa naše početne stranice, time prihvatate korišćenje kolačića na našem veb-sajtu. Naime, prihvatate korišćenje sledećih kolačića treće strane.

Kolačići Analitike

Ovi kolačići se koriste za statističku analizu korišćenja naše veb stranice kako bi se veb stranica poboljšala na osnovu tih informacija.

  • Google Analytics
  • New Relic

Kolačići društvenih medija

Ovi kolačići omogućavaju integrisanje određenih funkcionalnosti društvenih medija (kao što su deljenje ili „lajkovanje“) u našu veb stranicu.

  • Youtube.com

Reklamni kolačići

Ovi kolačići omogućavaju automatske odluke o oglasima, poput odluka o tome koji oglasi se prikazuju gde i kome. To se utvrđuje na osnovu profila vaših željenih opcija, koji može da bude izveden iz vaše posete našoj veb stranici i drugim veb stranicama na kojima se koriste reklamni kolačići.

  • Google Adwords
  • Facebook piksel

Sloboda izbora


Želimo da koristimo vaše podatke da bismo vas obavestili o našim proizvodima i uslugama, kao i da bismo zatražili vaše mišljenje, gde je to primenjivo. Naravno, vaše učešće u ovakvim kampanjama je na dobrovoljnoj osnovi. Ako više ne prihvatate učešće, možete da nas obavestite u bilo kom trenutku, kako bismo mogli, u skladu sa tim, da zabranimo korišćenje vaših podataka.

Veb-sajtovi kompanije SKIL mogu da sadrže linkove ka drugim veb-sajtovima koji nisu obuhvaćeni ovom izjavom o privatnosti i kolačićima.

Kancelarija komesara za informacije


Naravno, rado ćemo vam pomoći ako imate neku primedbu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. U skladu sa zakonima o privatnosti, takođe imate pravo da uložite prigovor Kancelariji komesara za informacije u vezi sa obradom vaših podataka.

Promene


Možda ćemo ažurirati ovu smernicu za privatnost i kolačiće s vremena na vreme. Ako želite da pratite unesene promene, preporučujemo vam da redovno posećujete ovu veb-stranicu.    

Ako su neki od vaših podataka o ličnosti koje smo evidentirali netačni, uprkos našim naporima da postupamo precizno i pravovremeno, ispravićemo te informacije na vaš zahtev.

Kontakt


Informacije, korisne predloge, zahteve ili pritužbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili načinom na koji koristimo kolačiće, možete da dobijete ako nam se obratite preko informacija za kontakt koje su ovde navedene.