Skip to content

Kako se postižu optimalne performanse pri testerisanju?

 1. Kako se postižu optimalne performanse pri testerisanju?

  Prilikom rada treba obratiti pažnju na sledeće aspekte, kako biste dobili najbolje moguće rezultate pomoću univerzalne testere:

  • Postavite bolju stranu dela koji se obrađuje okrenutu ka dole kako biste umanjili nastanak strugotina
  • Označite liniju za testerisanje na delu koji se obrađuje
  • Prekrijte liniju za testiranje sa nekoliko slojeva široke lepljive trake kako biste sprečili nastajanje strugotina
  • Izaberite željenu brzinu testerisanja (opcije možete isprobati na parčetu otpadnog materijala)
  • Uverite se da testera radi na maksimalnoj brzini pre nego što usmerite alat na deo koji se obrađuje
  • Pritisnite čvrsto stopu na deo koji se obrađuje kako biste umanjili povratni trzaj i vibracije
  • Pustite testeru da radi. Ako delujete prevelikim pritiskom unapred smanjićete brzinu sečiva, što će usporiti rad
 2. Kada počnete sa testerisanjem na sredini dela koji se obrađuje, takođe nazvano ubodno rezanje – da biste recimo stvorili otvore u nameštaju – morate uzeti u obzir druga razmatranja:

  • Koristite deblju oštricu i pričvrstite je zupcima okrenutim nagore
  • Nagnite testeru tako da sečivo ne dodiruje deo koji se obrađuje
  • Omogućite pokretnom sečivu da pažljivo dođe u dodir sa delom koji se obrađuje
  • Testerišite duž linije koju ste označili na delu koji se obrađuje sve dok testera ne prođe do kraja