Skip to content

Hvordan oppnå optimal sagytelse

 1. Hvordan oppnå optimal sagytelse

  For å få best mulig resultat med en bajonettsag, bør du tenke på følgende forhold når du arbeider:

  • Vend den peneste siden av arbeidsstykket nedover for å hindre at den flises opp
  • Merk linjen du skal sage etter på arbeidsstykket
  • Dekk linjen du skal sage etter med noen lag med bred teip for å hindre oppflising
  • Velg ønsket saghastighet (du kan teste de ulike mulighetene på et stykke avfallsmateriale)
  • Sjekk at sagen går på full hastighet før du fører den inn i arbeidsstykket
  • Press fotplaten godt mot arbeidsstykket slik at tilbakeslag og vibrasjon minimeres
  • La sagen gjøre jobben for deg. Ved påføring av for mye trykk fremover reduseres bladets hastighet, og arbeidet vil gå saktere

 2. Når du begynner sagingen i midten av et arbeidsstykke, såkalt innstikkskjæring – f.eks. for å lage en utsparing i et møbel – må du ta andre forhold i betraktning, som følger:

  • Bruk et tykt sagblad og fest det med tennene vendt oppover
  • Vipp sagen slik at sagbladet ikke berører arbeidsstykket
  • Når sagbladet beveger seg, sett det forsiktig i kontakt med arbeidsstykket
  • Sag langs linjen du har merket på arbeidsstykket til sagen går helt gjennom