Skip to content

Ako dosiahnuť optimálny výkon pílenia

 1. Ako dosiahnuť optimálny výkon pílenia

  Ak chcete s chvostovou pílou dosiahnuť čo najlepšie výsledky, pri práci by ste mali venovať riadnu pozornosť nasledujúcim faktorom:

  • Na minimalizáciu odštepovania položte obrobok tak, aby jeho krajšia strana bola dole
  • Na obrobku označte čiaru rezu
  • Čiaru rezu prelepte niekoľkými vrstvami širokej lepiacej pásky, aby ste predišli odštepovaniu
  • Zvoľte požadovanú rýchlosť pílenia (svoju voľbu môžete vyskúšať na kuse odpadového materiálu)
  • Pred zavedením nástroja do obrobku sa uistite, že píla beží najvyššou rýchlosťou
  • Pevne pritlačte základnú dosku na obrobok, aby ste minimalizovali spätný vrh a vibrácie
  • Nechajte pílu pracovať. Pokiaľ na pílu príliš pritlačíte, rýchlosť pílenia sa zníži, čo spomalí prerezávanie
 2. Keď začínate pílenie v strede obrobku (tiež známe pod názvom ponorné pílenie), napríklad aby ste vytvorili výrez v nábytku, musíte zvážiť ďalšie faktory:

  • Použite hrubý pílový list a pripevnite ho tak, aby zuby smerovali nahor
  • Nakloňte pílu tak, aby sa list nedotýkal obrobku
  • Nechajte pohybujúci sa list opatrne sa zachytiť v obrobku
  • Píľte pozdĺž čiary, ktorú ste vyznačili na obrobku, až kým obrobok úplne neprerežete