Skip to content

Kako postići optimalne performanse piljenja

 1. Kako postići optimalne performanse piljenja

  Kako biste postigli najbolje rezultate sa sabljastom pilom, tijekom rada obavezno pazite na sljedeće:

  • ljepšu stranu radnog materijala okrenite prema dolje kako bi se smanjilo nastajanje iverja
  • na materijalu označite liniju rezanja
  • liniju rezanja prekrijte većim brojem slojeva široke ljepljive trake kako biste izbjegli stvaranje iverja
  • odaberite željenu brzinu piljenja (postavke možete isprobati na komadu otpadnog materijala)
  • prije navođenja alata na materijal pila mora raditi najvećom brzinom
  • podnožje čvrsto pritisnite na materijal koji obrađujete kako biste minimizirali trzaje i vibracije
  • pustite da pila sama obavlja posao. Ako je pritisak prema naprijed presnažan, to će usporiti list i napredak rada
 2. Kada počinjete piliti na sredini materijala (što se još naziva i rezanje usijecanjem) kako biste, primjerice, izradili šupljinu u namještaju, morate uzeti u obzir i druge čimbenike:

  • upotrijebite debeli list i pričvrstite ga tako da zupci budu okrenuti prema gore
  • pilu nagnite tako da list ne dodiruje materijal
  • pustite da list u pokretu polako zahvati materijal
  • pilite duž linije koju ste označili na materijalu sve dok se pilom ne probijete na drugu stranu