Skip to content

Kā panākt optimālus zāģēšanas rezultātus?

 1. Kā panākt optimālus zāģēšanas rezultātus?

  Lai panāktu optimālus rezultātus, izmantojot universālo zāģi, mēs iesakām darba laikā vadīties no šādiem apsvērumiem:

  • Lai samazinātu plaisāšanu, novietojiet zāģējamo priekšmetu ar lejup vērstu dekoratīvo pusi
  • Iezīmējiet zāģējuma trasi uz zāģējamā priekšmeta virsmas
  • Lai samazinātu plaisāšanu, pārlīmējiet zāģējuma trasi ar dažiem platas līmlentes slāņiem
  • Izvēlieties vēlamo zāģēšanas ātrumu (pārbaudiet izvēli, veicot kontrolzāģējumu uz materiāla atgriezuma)
  • Pirms zāģa asmens kontaktēšanas ar zāģējamo priekšmetu nogaidiet, līdz zāģis sāk darboties ar maksimālo ātrumu
  • Lai minimizētu atsitiena iespēju un vibrācijas līmeni, turiet balstplāsksni stingri piespiestu pie zāģējamā priekšmeta virsmas
  • Ļaujiet zāģim pašam darīt darbu. Pie pārāk liela padeves spiediena samazinās asmens kustības ātrums un līdz ar to arī darba ražība

 2. Uzsākot zāģēšanu no zāģējamā priekšmeta vidus, ko sauc arī par gremdzāģēšanu – piemēram, veidojot izzāģējumus mēbelēs – jāvadās no šādiem apsvērumiem:

  • Lietojiet biezu asmeni un iestipriniet to tā, lai asmens zobu būtu vērsti augšup
  • Nolieciet zāģi tā, lai tā asmens neskartu zāģējamo priekšmetu
  • Ievērojot piesardzību, ļaujiet zāģa asmenim saskarties ar zāģējamo priekšmetu
  • Iegremdējiet zāģa asmeni zāģējamajā priekšmetā uz iezīmētās zāģējuma trases, līdz zāģa asmens ir izgājis cauri zāģējamajam priekšmetam