Skip to content

Hur man uppnår optimal prestanda vid sågning

 1. Hur man uppnår optimal prestanda vid sågning

  Beakta nedanstående punkter för att få bästa möjliga resultat vid arbete med tigersåg.

  • Placera arbetsstycket med framsidan nedåt, för att minimera flisning
  • Märk ut en såglinje på arbetsstycket
  • Sätt ett par lager bred tejp över såglinjen för att förhindra flisning
  • Välj lämplig såghastighet (prova på en spillbit)
  • Låt alltid verktyget uppnå maximal hastighet innan du ansätter det mot arbetsstycket
  • Håll stödet stadigt tryckt mot arbetsstycket, för att minimera kast och vibration
  • Låt sågen göra jobbet. Tryck inte för hårt framåt, det gör att bladets hastighet sjunker och arbetet går långsammare

 2. Om du börjar snittet mitt på arbetsstycket – så kallad instickssågning – för att till exempel göra ett urtag vid möbeltillverkning, måste du även beakta nedanstående punkter.

  • Använd ett tjockt blad och montera det med tänderna uppåt
  • Luta verktyget så att bladet inte rör vid arbetsstycket
  • Starta verktyget och ansätt försiktigt bladet mot arbetsstycket
  • Såga längs den markerade såglinjen på arbetsstycket tills sågen tränger igenom