Skip to content

Kako se menja brzina univerzalne testere?

  1. Kako se menja brzina univerzalne testere?

    Ako vaša univerzalna testera ima točkić za brzinu, možete da podešavate brzinu testerisanja za različite materijale. U opštem slučaju, velika brzina se koristi za brzo rezanje ili mekše materijale kao što su drvo, kompozitni materijali i plastika. Mala brzina se načelno koristi za preciznije rezanje ili tvrđe materijale kao što su limovi, instalacione cevi i druge cevi.