Skip to content

Ako používať variabilnú rýchlosť na chvostovej píle

  1. Ako používať variabilnú rýchlosť na chvostovej píle

    Otočný regulátor rýchlosti – ak ním vaša chvostová píla je vybavená – umožňuje nastaviť rýchlosť pílenia pre rôzne materiály. Vo všeobecnosti platí, že vysoká rýchlosť sa používa na rýchle rezanie alebo rezanie mäkších materiálov, ako napríklad drevo, kompozitné materiály a plasty. Nízka rýchlosť sa vo všeobecnosti používa na presnejšie rezanie alebo rezanie tvrdších materiálov, ako napríklad plech, rúrky a potrubia.