Skip to content

Hur man använder inställbart varvtal på en pendelsåg.

  1. Hur man använder inställbart varvtal på en pendelsåg.

    Med en ratt för förval av varvtal kan man – om din pendelsåg har en sådan – anpassa varvtalet vid sågning till olika material. I allmänhet används ett högt varvtal för att såga snabbt eller för mjukare material som trä, kompositmaterial och plast. Lägre varvtal används i allmänhet för noggrannare sågning eller för hårdare material som tunnplåt, kanalisationer och rör.