Skip to content

Kuidas kasutada saabelsae erinevaid kiirusi?

  1. Kuidas kasutada saabelsae erinevaid kiirusi?

    Reguleerimislüliti (kui Teie saabelsael on see olemas) võimaldab reguleerida saagimiskiirust vastavalt materjalile. Üldiselt saetakse suuremal kiirusel pehmemaid materjale, näiteks puitu, segamaterjale ja plasti. Väiksemaid kiirusi kasutatakse täpsemate lõigete tegemiseks või kõvema materjali, näiteks pleki ja torude lõikamiseks.