Skip to content

Hvordan få best mulig sliperesultat

  1. Hvordan få best mulig sliperesultat

    Kvaliteten på sliperesultatet avhenger av ulike faktorer. Det er f.eks. viktig å erstatte slitte slipepapirark i god tid. Og, vi ville aldri anbefale å bruke samme slipepapirark for tre og metall. Du bør også ta kornstørrelsen på slipepapirarkene i betraktning.
  2. Slå på båndsliperen før slipeflaten kommer i kontakt med arbeidsstykket. Før verktøyet langs arbeidsoverflaten parallelt med den, ikke i vinkel med den, for å unngå skjemmende slipemerker. En rettlinjet bevegelse i samme retning som trefibrene gir de beste resultatene for ubehandlet tre. Ovale bevegelser er å foretrekke på andre overflater.
  3. Det er også viktig å ikke bruke for mye press når man sliper. Hvis du trykker for hardt på slipemaskinen blir resultatene dårligere, slipepapirarket slites fortere og det er mer slitsomt for deg enn nødvendig.
  4. Ved å feste en sliperamme til båndsliperen vil den holdes flatt på arbeidsstykket. Rammen hindrer båndsliperen i å grave seg inn i arbeidsstykket og sørger for gode sliperesultater, selv når du fjerner gamle lag med maling og lakk.
  5. Det er også viktig å sørge for at slipebeltet holder seg sentrert mens du sliper. I noen båndslipere gjøres dette automatisk når du slår på verktøyet.