Skip to content

Juridisk merknad og ansvarsfraskrivelse SKIL BV

© Opphavsrett 2012-2021

Alle rettigheter forbeholdes. Dette nettstedet og all tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer, samt sammenstillinger av disse, på dette nettstedet, er beskyttet av opphavsrett og andre eiendoms- og beskyttelsesrettigheter. Innholdet på dette nettstedet kan ikke kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål, uten samtykke på forhånd fra SKIL BV og/eller dennes lisensgiver(e). Enkelte SKIL-nettsteder kan også inneholde materiale som er beskyttet av tredjeparters opphavsrett.

Varemerker
Med mindre annet er angitt, er alle varemerker på SKILs nettsteder beskyttet i henhold til varemerkerett. Dette gjelder særlig SKILs varemerker, typeskilt, firmalogoer og -emblemer. Merkene og designelementene som brukes på våre nettsteder, er immaterialrett tilhørende SKIL BV.

Ansvarsfraskrivelse
Dette nettstedet er utarbeidet med største aktsomhet. SKIL BV kan til tross for dette ikke garantere for at informasjonen som er gitt, er nøyaktig. SKIL BV frasier seg herved alt ansvar for skade som er en direkte eller indirekte følge av bruken av dette nettstedet, bortsett fra i tilfeller av grov forsømmelse eller uaktsomhet fra SKILs side. Innholdet på dette nettstedet kan når som helst bli endret eller fjernet uten varsel.