Skip to content

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler hos SKIL

Hos SKIL setter vi pris på at du er interessert i våre produkter og at du besøker nettstedet vårt.

SKIL respekterer ditt personvern
Ditt personvern er viktig når vi behandler dine personopplysninger, og noe vi tar særlig hensyn til i våre forretningsprosesser. Vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolitikk, og vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler.

Innsamling og behandling av personopplysninger
Når du besøker nettstedet vårt, registrerer webserveren automatisk navnet på din Internett-leverandør, det nettstedet du besøker oss fra, hvilken side av nettstedet du besøker, og datoen for og varigheten av ditt besøk. Nettsideloggene våre kan brukes til feilsøking og til å beskytte tilgangen, integriteten og sikkerheten til nettstedet.

At du besøker nettstedet vil ikke føre til at vi bearbeider ditt navn og dine kontaktopplysninger, med mindre du velger å sende disse opplysningene til oss, for eksempel gjennom vårt kontaktskjema. 

Bruk og utlevering av personopplysninger og angivelse av formål
SKIL vil bruke dine personopplysninger kun til teknisk administrasjon av nettsidene, til kundeadministrasjon, produktundersøkelser og markedsføring, og bare i den grad det er nødvendig for hvert enkelt tilfelle. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger vil avhenge av omstendighetene. I mange tilfeller behandler vi dine data med samtykke fra deg. For eksempel når du gir oss dine data for et bestemt formål, som når du abonnerer på et nyhetsbrev, eller dersom du ber oss om å kontakte deg. Hvis du har inngått en avtale med oss, eller ønsker å gjøre det, kan vi behandle dine data for å sette opp eller oppfylle avtalen. I noen spesielle tilfeller kan vi behandle dine data på grunnlag av andres eller våre legitime interesser, for eksempel dersom nettstedet vårt blir angrepet eller misbrukt på annen måte.

Om nødvendig kan dine personopplysninger bli gitt til innleide leverandører som hjelper oss med disse aktivitetene.

Enhver leverandør som trenger å behandle dine data, er avtaleforpliktet til å godta å behandle dine data bare dersom det er nødvendig for å yte tjenester til oss, og til å treffe egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine data.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til noen tredjepart under noen andre omstendigheter, med mindre du uttrykkelig samtykker i dette, eller dersom vi er rettslig forpliktet til å utlevere dem.

Sikkerhet
SKIL har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å beskytte data som vi har under vår kontroll, mot manipulering, tap, ødeleggelse, tilgang av uautoriserte personer eller mot uautorisert utlevering. Våre sikkerhetsprosedyrer forbedres kontinuerlig ettersom ny teknologi blir tilgjengelig.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres eller åpnes av nettleseren på enheter tilkoplet Internett (som PC, smarttelefon eller nettbrett).

SKIL kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologi til å lagre de besøkendes preferanser og optimalisere nettstedet vårt ut fra dette. For enkelthets skyld blir lignende teknologi som trackers, pixels, web bugs o.l., også kalt informasjonskapsler.

Dersom du ikke samtykker i bruk av informasjonskapsler, kan du innstille nettleseren din til å nekte å godta informasjonskapsler. Bemerk at visse områder på de fleste nettsteder kanskje ikke vil fungere riktig dersom du avviser informasjonskapsler helt.

Du kan også bruke innstillingene i nettleseren til å sende en «do not track»-forespørsel for nettbruken din. Bemerk at nettstedet vårt for tiden ikke er konfigurert til å svare på «do not track»-forespørsler som nettleseren din kan sende.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler fra tredjeparter
Ved å velge å fortsette å besøke vårt nettsted fra vår startside, samtykker du i bruken av informasjonskapsler på nettstedet. Du samtykker spesielt i bruken av følgende informasjonskapsler fra tredjeparter.

Analyse-informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene brukes til å analysere bruken av nettstedet vårt statistisk, slik at nettstedet kan forbedres med utgangspunkt i denne informasjonen.

  • Google Analytics
  • New Relic

Informasjonskapsler for sosiale medier

Disse informasjonskapslene gjør det mulig å integrere en del funksjoner fra sosiale medier (som deling eller «liker») på nettstedet vårt.

  • Youtube.com

Reklameinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene aktiverer automatiske beslutninger om annonsene, for eksempel hvilke annonser som vises hvor og til hvem. Dette kan skje basert på en profil over dine preferanser, som kan utledes fra ditt besøk på vårt nettsted og andre nettsteder hvor reklameinformasjonskapsler brukes.

  • Google Adwords
  • Facebook-piksel

Frihet til å velge
Vi ønsker å bruke dine data til å informere deg om våre produkter og tjenester og å be om din mening når det er relevant. Naturligvis er det frivillig om du vil delta i slike kampanjer. Dersom du ikke lenger samtykker i dette, kan du når som helst informere oss slik at vi dermed kan hindre bruk av dine data.

Skils nettsteder kan omfatte lenker til andre nettsteder som ikke dekkes av denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler.

Datatilsynet
Vi hjelper deg selvfølgelig også dersom du vil klage på behandlingen av dine personopplysninger. I henhold til personvernlovgivningen har du også rett til å levere en klage til Datatilsynet om behandlingen av dine data.

Endringer
Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler fra tid til annen. Dersom du ønsker å ha oversikt over eventuelle endringer, råder vi deg til å sjekke denne nettsiden jevnlig.

Dersom vi har registrert personopplysninger om deg som er feil, til tross for at vi etterstreber å være nøyaktige og punktlige, vil vi rette opp i denne informasjonen på anmodning.

Kontakt
For informasjon, nyttige forslag, forespørsler eller klager angående behandling av dine personopplysninger, eller vår bruk av informasjonskapsler, kan du ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen her.