Skip to content

Sådan opnår du det bedste sliberesultat

  1. Sådan opnår du det bedste sliberesultat

    Hvor godt resultatet af slibningen bliver, afhænger af en række faktorer. Således er det vigtigt at udskifte sandpapiret, når det begynder at blive slidt. Og så må man aldrig benytte samme slags sandpapir til træ og metal. Man skal også huske at tage højde for sandpapirets kornstørrelse.
  2. Tænd for båndpudseren, før slibesålen kommer i berøring med emnet. Før maskinen parallelt med emnets overflade og ikke i en vinkel på overfladen. På den måde undgår du skæmmende slibespor. På ubehandlet træ giver rette bevægelser parallelt med årerne det bedste resultat. På andre overflader er ovale bevægelser bedst.
  3. Når man sliber, er det samtidig vigtigt ikke at trykke for hårdt. Hvis man lægger for stor vægt på slibemaskinen, bliver resultatet ikke så pænt, sandpapiret bliver hurtigere slidt, og man får ondt i armene, uden at det tjener noget formål.
  4. Ved at montere en sliberamme på båndpudseren sikrer man, at den ligger fladt an mod emnet. På den måde "graver" båndpudseren sig ikke ned i emnet, og man opnår et flot resultat, også ved fjernelse af gammel maling eller lak.
  5. Det er ligeledes vigtigt, at slibebåndet holdes centreret, mens man sliber. Det gør nogle båndpudsere automatisk, så snart de tændes.