Skip to content

Как да постигнем най-добри резултати при шлайфане

  1. Как да постигнем най-добри резултати при шлайфане

    Качеството на шлайфане зависи от различни фактори. Важно е да сменяте навреме износените шкурки, например. А и никога не бихме ви препоръчали използване на една и съща шкурка за дърво и метал. Трябва да вземете под внимание и размера на зърната (номера) на шкурката.
  2. Включвайте лентовия шлайф, преди шлайфащата основа да се е допряла до заготовката. Направлявайте инструмента успоредно по работната повърхност, а не под ъгъл, за да не оставите набиващи се на очи белези. Правото движение по жилите на дървесината дава най-добри резултати при сурова дървесина. За други повърхности са за предпочитане елипсовидните движения.
  3. Важно е също да не натискате много при шлайфането. Ако натискате по-силно върху шлайфа, резултатът няма да е толкова добър, шкурката ще се износва по-бързо и ненужно ще се уморите.
  4. Прикачването на рамка за шлайфане към лентовия шлайф гарантира, че той ще е винаги плътно по повърхността. Това ще предотвратява вкопаването на лентовия шлайф в заготовката и ще осигурява добро шлайфане, дори когато отстранявате пластове от стара боя и лак.
  5. Важно е също да внимавате шлайфащата лента да остава винаги центрована при шлайфането. При някои лентови шлайфове това става автоматично, когато завъртите инструмента.