Skip to content

Jak dosáhnout co nejlepších výsledků při broušení?

  1. Jak dosáhnout co nejlepších výsledků při broušení?

    Výsledná kvalita broušení závisí na různých faktorech. Například je důležité ve vhodnou dobu vyměnit opotřebené brusné papíry. A nikdy bychom nedoporučili používat stejný brusný papír na dřevo i na kov. Také byste měli brát v úvahu zrnitost brusného papíru.
  2. Zapněte pásovou brusku dříve, než se brusná deska dostane do styku s obrobkem. Posunujte nástroj podél pracovního povrchu a souběžně s ním, nikoli šikmo, aby se předešlo vzniku nevzhledných stop po broušení. Rovný pohyb po směru vláken dřeva vytvoří nejlepší výsledky při úpravě neopracovaného dřeva. Pro ostatní povrchy jsou vhodnější oválné pohyby.
  3. Během broušení je také důležité příliš netlačit. Jestliže příliš silně tlačíte na brusku, výsledek bude horší, brusná deska se rychleji opotřebí a sami se zbytečně unavíte.
  4. Připevněním brusného rámu k pásové brusce se zaručí, že bruska zůstane naplocho na obrobku. Tím se zabrání zarývání pásové brusky do obrobku a zajistí se dobré výsledky broušení, a to i v případě, že odstraňujete vrstvy starého nátěru a laku.
  5. Také je důležité zajistit, aby brusný pás zůstal během broušení vystředěný. Na některých pásových bruskách se to provádí automaticky, když zapnete nástroj.