Skip to content

Garanti

Garanti

Alle SKIL-verktøy er nøye kontrollert, grundig testet og har gått gjennom SKIL sin strenge prosedyrer for kvalitetskontroll. Det er derfor SKIL garanterer for både sine elektroverktøy og sine måleverktøy. Denne garantien begrenser ikke kjøperens garantirettigheter i forhold til forhandleren eller andre juridiske rettigheter som kan gjelde.

Vi gir garanti på SKIL-verktøy i henhold til følgende vilkår:

1. Vi gir garanti i samsvar med bestemmelsene i følgende punkter 2 til 8 ved å utbedre vederlagsfritt alle verktøydefekter som oppstå innenfor garantiperioden, som påvises å være som følge av defekt i materiale eller utførelse.

2a. Vi gir deg en registreringsfri garantiperiode.

2b. Garantivilkår for SKIL-verktøy kjøpt etter 1. februar 2019:

 • Garantiperioden er 3 år eller 1 år i tilfelle profesjonell eller lignende bruk.
 • For “BRUSHLESS MOTOR” børsteløse, trådløse verktøy er perioden 5 år eller 1 år for professjonell eller lignende bruk.
 • For batterier er garantiperioden 6 måneder.
 • For "ACTIVCELL"-batterier er garantiperioden 2 år eller 6 måneder i tilfelle profesjonell eller lignende bruk.
 • For "KEEP COOL"-batterier er garantiperioden 3 år eller 6 måneder i tilfelle profesjonell eller lignende bruk.

Garantiperioden starter den dagen da den første kjøperen kjøpte produktet, som bestemt av datoen på det opprinnelige kjøpsbeviset.

2c. Garantivilkår for SKIL-verktøy kjøpt før 1. februar 2019:

 • Garantiperioden er 2 år eller 1 år i tilfelle profesjonell eller lignende bruk.
 • For batterier er garantiperioden 6 måneder.

Garantiperioden starter den dagen da den første kjøperen kjøpte produktet, som bestemt av datoen på det opprinnelige kjøpsbeviset.

3. Følgende er ekskludert fra garantien:

 • Deler som er gjenstand for slitasje på grunn av normal bruk eller naturlig slitasje, så vel som verktøydefekter som skyldes slitasje på grunn av normal bruk eller naturlig slitasje.
 • Verktøydefekter som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisninger, feilaktig bruk, bruk i unormale miljøforhold eller unormale bruksbetingelser, overbelastning eller feil utført vedlikehold.
 • Verktøydefekter som skyldes bruk av tilbehør eller deler som ikke er originalt SKIL-tilbehør eller originale deler.
 • Verktøy som er modifisert eller som det er gjort tillegg til.
 • Mindre reduksjoner i ønsket kvalitet som ikke endrer verktøyets verdi og anvendelighet i betydelig grad.

4. Vi vil utbedre defekter som vi har bekreftet er omfattet av garantien ved å reparere det defekte verktøyet vederlagsfritt eller bytte det ut (kanskje med en sammenlignbar modell). Erstattede verktøy eller deler skal tilfalle oss.

5. Krav i henhold til garantien må sendes innen garantiperioden. Det aktuelle verktøyet, ekskludert tilbehør eller spesielle tilfeller, må legges frem, sammen med den opprinnelige kvitteringen med kjøpsdato og beskrivelse av produktet ,til selgeren eller ett av kundeservicesentrene som er oppgitt på www.skileurope.com. Delvis eller helt demonterte verktøy er ikke omfattet av garantien. Hvis kjøperen sender verktøyet til selgeren eller et kundeservicesenter, skal transportkostnader og risiko bæres av kjøperen

6. Alle andre krav enn retten til å få defekten utbedret som oppgitt i denne garantien, er ekskludert fra denne garantien.

7. Garantiperioden for verktøyet skal ikke utvides eller fornyes som følge av noe arbeid utført av oss i henhold til denne garantien.

8. Ovennevnte garantibetingelser gjelder ikke for følgende modellnumre:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Ta kontakt med forhandleren for å få informasjon om garantibetingelsene for disse verktøyene.

Ovennevnte garanti gjelder verktøy som kjøpes og brukes i Europa.

Denne garantien styres av nederlandsk lov, ekskludert FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nederland

Mars 2019