Skip to content

Kako se postižu najbolji rezultati prilikom brušenja?

  1. Kako se postižu najbolji rezultati prilikom brušenja?

    Rezultat brušenja će zavisiti od mnogo faktora. Na primer, potrebno je da se na vreme zameni istrošeni brusni papir. I ne preporučujemo ni u kom slučaju da se za drvo i metal koristi isti brusni papir. Takođe treba da vodite računa o granulaciji brusnog papira.
  2. Uključite tračnu brusilicu pre nego što postolje za brušenje dođe u kontakt sa delom koji se obrađuje. Prevlačite alat duž radne površine tako da bude paralelan sa istom, a ne pod uglom, kako bi se izbegli ružni tragovi brušenja. Pravolinijski pokreti u skladu sa teksturom drveta daju najbolje rezultate prilikom obrade golog drveta. Kružni pokreti su poželjniji na ostalim površinama.
  3. Od velike je važnosti i da se ne primenjuje preveliki pritisak prilikom brušenja. Ako vršite preveliki pritisak na brusilicu, rezultati neće biti tako dobri, brusni papir će se brže izlizati, a vi ćete se bespotrebno umoriti.
  4. Postavljanje brusnog okvira na tračnu brusilicu osigurava idealno poravnavanje površina. Ovim se sprečava da se brusilica ukopa u deo koji se obrađuje i ostvaruju se dobri rezultati brušenja, čak i kada uklonite slojeve stare farbe i laka.
  5. Ujedno je važno da brusna traka bude uvek nacentrirana dok brusite neku površinu. Kod nekih modela tračnih brusilica, ovo se radi automatski kada se uključi alat.