Skip to content

Hur man uppnår bästa resultatet vid slipning

  1. Hur man uppnår bästa resultatet vid slipning

    Slipresultatet styrs av flera faktorer. Det är till exempel viktigt att byta slippapper i god tid. Man bör heller aldrig använda samma slippappersark för trä och metall. Slippapperets kornstorlek är ytterligare en viktig faktor.
  2. Starta bandslipen innan du lägger an slippapperet mot arbetsstycket. För slipen planparallellt över ytan. Vinkla inte maskinen – det orsakar fula slipmärken. För bästa slipresultat i obehandlat trä ska maskinen föras i raka linjer parallellt med träfiberriktningen. På andra ytor ger ovala rörelser bäst resultat.
  3. Använd måttligt sliptryck. Om du trycker för hårt på slipen blir resultatet sämre, slippapperet slits fortare, och du tröttar dessutom ut dig i onödan.
  4. En slipram kan monteras på bandslipen, för att säkerställa att den förblir helt planparallell med arbetsstyckets yta. Därigenom säkerställs ett gott slipresultat och risken för slipdiken elimineras, till och med när du slipar bort gamla färg- och lacklager.
  5. Det är viktigt att slipbandet förblir väl centrerat på maskinen under slipning. Vissa bandslipar centrerar automatiskt slipbandet när de startas.