Skip to content

Jak uzyskać najlepsze rezultaty szlifowania?

  1. Jak uzyskać najlepsze rezultaty szlifowania?

    Wynikowa jakość szlifowania zależy od różnych czynników. Istotne jest na przykład, aby w odpowiednim momencie wymieniać zużyte arkusze szlifierskie. Ponadto nigdy nie polecilibyśmy stosowanie tego samego arkusza szlifierskiego w przypadku drewna i metalu. Należy również wziąć pod uwagę ziarnistość arkusza szlifierskiego.
  2. Szlifierkę taśmową dobrze jest włączyć zanim podstawa szlifierska zetknie się z obrabianym przedmiotem. Narzędzie powinno być prowadzone po powierzchni roboczej równolegle do niej, a nie pod kątem, co pozwoli uniknąć nieestetycznych śladów szlifowania. W przypadku obróbki wykończeniowej surowego drewna, proste ruchy wzdłuż włókien drewna dają najlepsze wyniki. Na innych powierzchniach bardziej wskazane są ruchy owalne.
  3. Ważne jest również, aby nie stosować zbyt dużego nacisku podczas szlifowania. Zbyt duży nacisk na szlifierkę daje gorsze rezultaty oraz przyczynia się do szybszego zużycia arkuszy szlifierskich i niepotrzebnego zmęczenia.
  4. Zamocowanie ramki szlifierskiej na szlifierce taśmowej gwarantuje płaskie prowadzenie po powierzchni obrabianego przedmiotu. Zapobiega to wrzynaniu się szlifierki taśmowej w obrabiany element i zapewnia dobre rezultaty szlifowania, nawet w przypadku usuwania warstw starej farby i lakieru.
  5. Istotne jest również, aby taśma szlifierska przez cały czas podczas szlifowania pozostawała wyśrodkowana. W niektórych szlifierkach taśmowych odbywa się to automatycznie po włączeniu narzędzia.