Skip to content

Kā panākt vislabākos slīpēšanas rezultātus?

  1. Kā panākt vislabākos slīpēšanas rezultātus?

    Noslīpētās virsmas kvalitāte ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Piemēram, ir svarīgi savlaicīgi nomainīt nodilušās slīploksnes. Pie tam, mēs neiesakām izmantot vienas un tās pašas slīploksnes koka un metāla slīpēšanai. Vērā jāņem arī slīploksnes graudainība.
  2. Ieslēdziet lentes slīpmašīnu pirms slīpēšanas pamatnes saskaršanās ar apstrādājamo virsmu. Virziet instrumentu pa apstrādājamo virsmu tai paralēli, bet ne leņķī, kas ļaus novērst svītru veidošanos uz virsmas. Veicot nepārklāta koka apstrādi, vislabākie rezultāti ir sasniedzami, ar taisnām kustībām pārvietojot instrumentu paralēļi koksnes šķiedrām. Apstrādājot cita veida virsmas, priekšroka ir dodama slīpēšanai ar ovālām instrumenta kustībām.
  3. Ir ļoti svarīgi slīpēšanas laikā ieturēt mērenu spiedienu. Ja spiediens uz slīpmašīnu ir pārāk liels, noslīpētās virsmas kvalitāte ir sliktāka, slīploksnes ātrāk dilst un lietotājs ātri nogurst.
  4. Nostiprinot uz lentes slīpmašīnas slīpēšanas rami, tiek nodrošināta plakana noslīpētā virsma. Tas ļauj novērst lentes slīpmašīnas “ierakšanos” apstrādājamajā priekšmetā un nodrošina labus slīpēšanas rezultātus pat tad, ja no virsmas jānoņem veci krāsas vai lakas slāņi.
  5. Bez tam ir svarīgi nodrošināt, lai slīpēšanas laikā saglabātos slīplentes centrējums. Dažām lentes slīpmašīnām centrējums tiek nodrošināts automātiski, iesIēdzot instrumentu.