Skip to content

© Copyright 2012-2021

Všechna práva vyhrazena. Tyto webové stránky a veškerý text, obrázky, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na těchto webových stránkách, jsou chráněny autorským právem a dalšími vlastnickými nebo ochrannými právy. Bez předchozího souhlasu společnosti SKIL BV a/nebo jejích poskytovatelů licence se obsah těchto webových stránek nesmí kopírovat, rozšiřovat, pozměňovat, ani zpřístupňovat třetím stranám pro komerční účely. Některé webové stránky společnosti SKIL mohou také obsahovat materiál podléhající autorským právům třetích stran.

Ochranné známky
Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky na webových stránkách společnosti SKIL jsou chráněny podle zákona o ochranných známkách. To se týká zejména ochranných známek, typových označení, firemních log a emblémů společnosti SKIL. Značky a návrhové prvky použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti SKIL BV.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Tyto webové stránky byly sestaveny s nejvyšší péčí. Společnost SKIL BV nicméně nemůže zaručit přesnost poskytovaných informací. Společnost SKIL BV tímto vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek vyjma případu svévolného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti SKIL. Obsah těchto stránek může být kdykoli bez předchozího oznámení změněn nebo odstraněn.