Skip to content

Zaruka

Všechno nářadí SKIL prochází důkladnou kontrolou a testy a podléhá nejpřísnějším procedurám kontroly jakosti společnosti SKIL. Proto SKIL poskytuje záruku na elektrické nářadí i měřicí přístroje. Tato záruka neomezuje práva kupujícího, která plynou z kupní smlouvy s prodejcem, či platné místní zákony.

Dodatečnou záruku na nářadí SKIL poskytujeme při splnění následujících podmínek:

1. Poskytujeme záruku při splnění podmínek uvedených v následujících bodech 2 až 8, v záruční době zdarma odstraníme jakékoliv závady nářadí, které prokazatelně vznikly následkem vady materiálu nebo výrobní vady.

2a. Po určitou dobu poskytujeme záruku bez nutnosti registrace.

2b. Záruční lhůty pro nástroje SKIL zakoupené po 1. únoru 2019:

 • Záruční lhůta je 3 roky, nebo 1 rok v případě profesionálního nebo podobného používání.
 • Záruční lhůta pro bezkartáčové akumulátorové nástroje “BRUSHLESS MOTOR” je 5 let, nebo 1 rok v případě profesionálního nebo podobného používání.
 • Pro baterie je záruční lhůta 6 měsíců.
 • Pro baterie "ACTIVCELL" je záruční lhůta 2 roky, nebo 6 měsíců v případě profesionálního nebo podobného používání.
 • Pro baterie "KEEP COOL" je záruční lhůta 3 roky, nebo 6 měsíců v případě profesionálního nebo podobného používání.

Záruční lhůta začíná datem koupě prvním zákazníkem, které se určuje podle data uvedeného na originálním dokladu o koupi.

2c. Záruční lhůty pro nástroje SKIL zakoupené před 1. únorem 2019:

 • Záruční lhůta je 2 roky, nebo 1 rok v případě profesionálního nebo podobného používání.
 • Pro baterie je záruční lhůta 6 měsíců.

Záruční lhůta začíná datem koupě prvním zákazníkem, které se určuje podle data uvedeného na originálním dokladu o koupi.

3. Záruka nezahrnuje následující:

 • Součásti, které podléhají opotřebení během normálního použití nebo přirozenému použití, a rovněž vady vzniklé následkem opotřebení během normálního použití nebo přirozeného použití.
 • Vady nářadí způsobené nedodržením pokynů v návodu k obsluze, nesprávným použitím, použitím za abnormálních okolních podmínek nebo za abnormálních podmínek použití, přetížením nebo nesprávnou údržbou.
 • Vady nářadí způsobené použitím příslušenství nebo součástí, které nejsou originálním příslušenstvím nebo součástmi SKIL.
 • Nářadí, které bylo upravováno, nebo které bylo vybaveno doplňky.
 • Drobné újmy z požadované kvality, které podstatným způsobem neovlivňují kvalitu a použitelnost nářadí.

4. Všechny závady podléhající záruce odstraníme zdarma, a to opravou nebo výměnou (za stejný nebo srovnatelný model) vadného nářadí. Vyměněné nářadí nebo součásti se stávají naším majetkem.

5. Záruční nároky musí být uplatněny v průběhu záruční doby. Dotyčné nářadí, s výjimkou příslušenství nebo speciálního pouzdra, musí být společně s originálním nákupním dokladem, na kterém je uvedeno datum nákupu a popis výrobku, předloženo prodejci nebo jednomu ze zákaznických servisních center uvedených na www.skileurope.com. Ze záruky je vyloučeno částečně nebo úplně rozebrané nářadí. Pokud kupující odešle nářadí prodejci nebo zákaznickému servisnímu centru, náklady a rizika spojená s přepravou nese kupující.

6. Záruka se nevztahuje na jakékoliv nároky vyjma práva na odstranění vady uvedeného v této záruce.

7. Záruční doba tohoto nářadí se neprodlužuje ani neobnovuje následkem jakékoliv námi provedené záruční práce.

8. Výše uvedené záruční podmínky se nevztahují na následující čísla modelu:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Chcete-li získat záruční podmínky pro tyto nástroje, obraťte se na svého prodejce.

Výše uvedená záruka platí na nářadí zakoupené a používané v Evropě.

Tato záruka se řídí zákony Nizozemí, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nizozemí

Březnu 2019