Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Ceníme si vašeho zájmu o výrobky SKIL i vaší návštěvy těchto webových stránek.

Společnost SKIL respektuje vaše soukromí
Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá a v našich podnikových postupech jí věnujeme zvláštní pozornost. Zásady naší společnosti zahrnují ochranu údajů i zabezpečení informací a vždy zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, webový server automaticky zaznamená název vašeho poskytovatele připojení k internetu, vaši adresu IP, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, konkrétní webovou stránku, kterou si právě prohlížíte, a datum a adresu vaší návštěvy. Protokoly webového serveru lze využívat k účelům řešení problémů a ochrany dostupnosti, nedotčenosti a zabezpečení našich webových stránek.

Vaše návštěva našich webových stránek nezpůsobí, že zpracujeme vaše jméno nebo kontaktní údaje, pokud se nerozhodnete nám takovéto informace sdělit, například prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. 

Využívání a zpřístupňování osobních údajů a specifikace účelu
Společnost SKIL bude využívat vaše osobní údaje výhradně pro účely technické správy webových stránek, správy zákazníků, průzkumů o výrobcích a marketingu, a to pouze v nezbytném rozsahu pro každý konkrétní případ. Právní důvod ke zpracovávání vašich osobních údajů bude záviset na okolnostech. V mnoha případech zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu. Například když nám poskytnete své údaje za konkrétním účelem, jako je odebírání bulletinu, nebo pokud nás požádáte, abychom vás kontaktovali. Pokud jste s námi uzavřeli dohodu nebo si to přejete, můžeme zpracovávat vaše údaje za účelem přípravy nebo plnění takové dohody. V určitých speciálních případech můžeme zpracovávat vaše údaje z důvodu oprávněných zájmů jiných stran nebo naší společnosti, například v případě útoku na naše webové stránky nebo jiného zneužití.

V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dodavatelům, kteří nám na základě dohody pomáhají s těmito činnostmi.

Jakýkoli dodavatel, který potřebuje zpracovat vaše údaje, je povinen se smluvně zavázat, že bude zpracovávat vaše údaje pouze v případě, že je to nutné k poskytování jeho služeb naší společnosti, a že přijme náležitá bezpečnostní opatření, aby uchoval vaše údaje v bezpečí.

Za žádných okolností neposkytujeme osobní údaje o vás žádné třetí straně vyjma případů, kdy nám k tomu dáte výslovný souhlas nebo nám to ukládá zákon.

Zabezpečení
Společnost SKIL používá vhodná bezpečnostní opatření na ochranu údajů, které má pod kontrolou, proti manipulaci, ztrátě, zničení, zpřístupnění neoprávněnými osobami nebo neoprávněnému vyzrazení. Naše bezpečnostní postupy se nepřetržitě vylepšují v souladu s dostupností nových technologií.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může ukládat a zpřístupňovat software vašeho webového prohlížeče v zařízení s připojením k internetu (například na počítači, chytrém telefonu nebo tabletu).

Společnost SKIL může používat soubory cookie a podobné technologie k ukládání preferencí návštěvníků a odpovídající optimalizaci našich webových stránek. Kvůli zjednodušení se výrazem cookie označují také podobné technologie jako sledovací prvky, pixely, webové štěnice apod.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby je odmítal přijímat. Pamatujte, že pokud úplně zakážete soubory cookie, některé části na většině webových stránek nemusí správně fungovat.

V nastavení prohlížeče můžete rovněž zvolit, aby při procházení stránek odesílal požadavek „Do Not Track“ (Nesledovat). Vezměte na vědomí, že naše webové stránky nejsou v současné době nakonfigurovány tak, aby reagovaly na případné požadavky „Do Not Track“ z vašeho prohlížeče.

Souhlas se soubory cookie třetích stran
Jestliže se rozhodnete k návštěvě našich webových stránek z naší domovské stránky, dáváte tím souhlas k používání souborů cookie na našich stránkách. Zejména tím dáváte souhlas s používáním souborů cookie následujících třetích stran:

Analytické soubory cookie

Tyto soubory cookie slouží ke statistické analýze využívání našich webových stránek za účelem jejich vylepšování na základě těchto informací.

  • Google Analytics
  • New Relic

Soubory cookie sociálních médií

Pomocí těchto souborů cookie můžeme do našich webových stránek integrovat určité funkce sociálních médií (například sdílení nebo „lajky“).

  • Youtube.com

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují automaticky rozhodovat o reklamách, například o tom, kde a komu se mají zobrazovat příslušné reklamy. Může k tomu docházet na základě profilu vašich preferencí, který může pocházet z vašich návštěv našich nebo jiných webových stránek, na nichž se používají reklamní soubory cookie.

  • Google Adwords
  • Facebook pixel

Svobodná volba
Rádi bychom používali vaše údaje k tomu, abychom vás informovali o našich výrobcích a službách a případně vás požádali o vyjádření názoru. Vaše účast v takových kampaních je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nadále nesouhlasili, můžete nám to kdykoli sdělit, takže budeme moci náležitě zamezit využívání vašich údajů.

Webové stránky společnosti SKIL mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí a používání souborů cookie.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Samozřejmě vám rádi pomůžeme i v případě, že máte stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů. V souladu se zákony o ochraně soukromí máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Změny
Tyto zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie se mohou čas od času aktualizovat. Pokud chcete být informování o jakýchkoli provedených změnách, doporučujeme vám pravidelně sledovat tyto webové stránky.      

Jestliže se navzdory našemu úsilí o přesnost a aktuálnost zjistí, že některé vaše osobní údaje v našich záznamech jsou nesprávné, na vaši žádost je opravíme.

Kontaktní údaje
Pokud chcete další informace nebo máte nějaké užitečné návrhy, požadavky či stížností týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů nebo používání souborů cookie, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na tomto místě.