Skip to content

Skils policy rörande integritet och kakor

Vi på SKIL uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats.

SKIL respekterar din integritet
I våra verksamhetsprocesser lägger vi stor vikt vid att skydda din integritet vid hanteringen av dina personuppgifter. Dataskydd och informationssäkerhet omfattas av vår företagspolicy och vi hanterar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Insamling och hantering av personuppgifter
När du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver automatiskt Internetleverantörens namn, din IP-adress, den webbplats från vilken du besöker oss, den sida på vår webbplats du besöker samt datum och varaktighet för ditt besök. Våra webbplatsloggar kan användas för felsökning och för att skydda tillgänglighet, integritet och säkerhet för vår webbplats.

Ditt besök på vår webbplats medför inte att vi hanterar ditt namn eller dina kontaktuppgifter, om du inte väljer att skicka in sådana uppgifter till oss, till exempel via vårt kontaktformulär. 

Användning och röjande av personuppgifter samt information om syfte
SKIL använder dina personuppgifter enbart för teknisk administration av webbplatserna, för kundadministration, produktenkäter och marknadsföring, och endast i den omfattning som är nödvändig i varje specifikt fall. Det juridiska underlaget för hur dina personuppgifter hanteras beror på omständigheterna. I många fall hanterar vi dina uppgifter utifrån ditt medgivande, till exempel när du lämnar uppgifter för ett specifikt ändamål, som att prenumerera på ett nyhetsbrev, eller om du ber och kontakta dig. Om du har ingått avtal med oss, eller vill göra det, kan vi behandla dina uppgifter för att utarbeta eller ingå avtalet. I vissa fall kan vi behandla dina uppgifter utifrån våra eller andras legitima intressen, till exempel om webbplatsen angrips eller på annat sätt kränks.

Om nödvändigt kan din personliga information röjas för leverantörer som är kontrakterade att bistå oss med dessa aktiviteter.

Eventuella leverantörer som behöver hantera dina uppgifter måste förbinda sig i kontrakt att hantera dina uppgifter endast om det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla oss sina tjänster, samt att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är säkra.

Vi tillhandahåller under inga omständigheter några personliga uppgifter om dig till tredje part, utom om du uttryckligen givit ditt meddelande till detta, eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Säkerhet
SKIL vidtar lämpliga säkerhetåtgärder för skydda uppgifterna under vår kontroll från manipulation, förlust, förstörelse, åtkomst av obehöriga personer samt obehörigt röjande. Våra säkerhetsförfaranden utvecklas kontinuerligt när ny teknik blir tillgänglig.

Kakor
Kakor är små textfiler som kan lagras eller som kommas åt av webbläsaren på din Internet-klara enhet (till exempel dator, smarttelefon eller handdator).

SKIL kan komma att använda kakor eller liknande teknik för att lagra besökarnas inställningar och optimera vår webbplats därefter. För enkelhetens skull kallas också liknande tekniker, som spårningspixlar, pixeltaggar, webbuggar etc., för kakor.

Om du inte ger tillstånd till användning av kakor kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar kakor. Observera att de flesta webbplatser har delar som inte fungerar korrekt om du helt avvisar kakor.

Du kan också ställa in webbläsaren för att skicka en begäran om att spårning inte ska utföras tillsammans med din surftrafik. Observera att vår webbplats för närvarande inte är konfigurerad för att reagera på begäranden om att spårning inte ska utföras, vilka kan skickas från din webbläsare.

Tillstånd för kakor från tredje part
Genom att fortsätta att besöka vår webbplats från vår hemsida ger du tillstånd till användning av kakor från vår webbplats. Du ger specifikt tillstånd till användande av nedanstående kakor från tredje part.

Kakor för analys

Dessa kakor används för statistisk analys av hur webbplatsen används, i syfte att använda den erhållna informationen för att förbättra webbplatsen.

  • Google Analytics
  • New Relic

Kakor för sociala media

Kakorna möjliggör integration av vissa funktioner hos sociala medier (som att dela eller gilla) med vår webbplats.

  • Youtube.com

Annonseringskakor

Dessa kakor möjliggör automatiska beslut rörande annonser, som vilka annonser som visas var och för vem. Detta kan ske baserat på en profil för dina preferenser, vilken kan härledas från ditt besök på vår webbplats och på andra webbplatser där annonseringskakorna används.

  • Google Adwords
  • Facebook-pixel

Valfrihet
Vi vill gärna använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster, samt för att fråga efter din åsikt i tillämpliga fall. Ditt deltagande i sådana kampanjer är naturligtvis frivilligt. Om du inte längre vill delta kan du när som helst informera oss, så att vi kan avbryta användningen av dina uppgifter.

Skils webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, vilka inte omfattas av denna policy rörande integritet och kakor.

Datainspektionen
Vi hjälper naturligtvis gärna till om du har några klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Enligt lagstiftning rörande personlig integritet har du också rätt att anmäla hanteringen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ändring
Vi kan när som helst komma att ändra denna policy rörande integritet och kakor. Vi rekommenderar att du besöker den här webbplatsen regelbundet om du vill hålla dig uppdaterad om de ändringar som görs.       

Om något trots våra ansträngningar att hantera data korrekt och i god tid är fel i de personuppgifter vi har om dig, korrigerar vi uppgifterna på din begäran.

Kontaktuppgifter
För information, tips, frågor eller klagomål rörande hanteringen av dina personuppgifter eller vår användning av kakor, kontakta oss med de kontaktuppgifter som finns här.