Skip to content

Användarvillkor och ansvarsbegränsning SKIL BV

© Copyright 2012-2021

Med ensamrätt. Denna webbplats, tillsammans med text, bilder, grafik, ljud, animationer och filmer därpå, liksom arrangemanget av dessa på denna webbplats, skyddas av upphovsrätt och andra patenträttigheter eller skyddade rättigheter. Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål, utan tillstånd från SKIL BV och/eller dess licensgivare. Vissa SKIL-webbplatser kan också innehålla material som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken
Om inte annat anges är alla varumärken på SKILs webbplatser skyddade av lagstiftning rörande varumärken. Detta gäller i synnerhet för SKILs varumärken, typbenämningar, företagslogotyper och emblem. Märkningar och designelement som används på våra webbplatser är immateriella rättigheter som tillhör SKIL BV.

Ansvarsbegränsning
Denna webbplats har utformats med största omsorg. Trots detta kan SKIL BV inte garantera att den givna informationen är korrekt. SKIL BV frånsäger sig härmed allt ansvar för skador som uppkommer direkt eller indirekt till följd av användning av denna webbplats, utom i fall av avsiktlig försumlighet eller grov oaktsamhet från SKIL. Innehållet på denna webbplats kan när som helst ändras eller tas bort utan föregående meddelande.