Skip to content

Garanti

Alla verktyg från SKIL är noggrant kontrollerade och grundligt testade, och de har genomgått SKILs hårda kvalitetskontroll. Därför ger SKIL garanti på både sina el- och mätverktyg. Garantin begränsar inte de garantirättigheter som köparen erhåller enligt köpeavtalet med återförsäljaren eller enligt gällande lagar.

Vi tillhandahåller en garanti för SKIL-verktyg enligt följande villkor:

1. Vi utfäster en garanti enligt bestämmelserna i nedanstående punkt 2 till 8 genom att kostnadsfritt åtgärda eventuella defekter på verktyg som uppstår inom garantins giltighetstid och som uppenbarligen beror på material- eller produktionsfel.

2a. Vi erbjuder en garantiperiod utan registrering.

2b. Garantivillkor för SKIL-verktyg köpta efter 1 februari 2019:

 • Garantitiden är 3 år, eller 1 år för professionell eller liknande användning.
 • För BRUSHLESS MOTOR borstlösa, sladdlösa verktyg är garantitiden är 5 år, eller 1 år för
 • professionell eller liknande användning.
 • För batterier är garantiperioden 6 månader.
 • För ACTIVCELL-batterier är garantiperioden 2 år, eller 6 månader för professionell eller liknande användning.
 • För KEEP COOL-batterier är garantiperioden 3 år, eller 6 månader för professionell eller liknande användning.

Garantiperioden inleds på datum för första köp, som angivet på det ursprungliga inköpsbeviset.

2c. Garantivillkor för SKIL-verktyg köpta före 1 februari 2019:

 • Garantiperioden är 2 år, eller 1 år för professionell eller liknande användning.
 • För batterier är garantiperioden 6 månader.

Garantiperioden inleds på datum för första köp, som angivet på det ursprungliga inköpsbeviset.

3. Följande ingår inte i garantin:

 • Delar som slits vid normal användning eller normalt slitage, liksom verktygsdefekter som orsakas av förslitning vid normal användning eller normalt slitage.
 • Verktygsdefekter som beror på att bruksanvisningen inte följs, felaktig användning, användning under onormala förhållanden, överbelastning eller felaktigt underhåll.
 • Verktygsdefekter som beror på användning av tillbehör eller delar som inte är originaldelar eller originaltillbehör från SKIL.
 • Verktyg som har ändrats eller till vilka man har gjort tillägg.
 • Mindre kvalitetssänkningar som inte ändrar verktygets värde eller användbarhet betydligt.

4. Vi åtgärdar fel som vi bedömer omfattas av garantin genom att reparera det trasiga verktyget utan kostnad eller genom att byta ut det (ev. mot en likvärdig modell). Äganderätten till utbytta verktyg eller delar övergår till oss.

5. Krav som faller inom ramen för garantin måste lämnas in under dess giltighetstid. Det aktuella verktyget, exklusive tillbehör eller specialväskor, måste lämnas in tillsammans med det ursprungliga inköpsbeviset med inköpsdatumet och en produktbeskrivning, till säljaren eller något av de kundtjänstcentra som anges på www.skileurope.com. Delvis eller helt isärplockade verktyg omfattas inte av garantin. Om köparen skickar verktyget till säljaren eller till ett kundtjänstcenter, ska köparen stå för transportkostnader och risker.

6. Andra krav än rätten att få felet åtgärdat enligt vad som anges i garantin omfattas inte av den här garantin.

7. Garantiperioden för verktyget ska inte förlängas eller förnyas pga. eventuellt arbete som vi utför enligt den här garantin.

8. Garantivillkoren ovan gäller inte för följande modellnummer:

1580 3005 3205 3805 5350 7242
9111 1710 3055 3410 3910 5810
7352 1851 3101 3460 4510 6705
7461 2705 3103 3510 4511 6710
7641 3000 3121 3610 4940 7241
9110


Kontakta din återförsäljare för garantivillkor rörande dessa verktyg.

Ovanstående garanti omfattar verktyg som köps och används i Europa.

Garantin styrs av Nederländernas lagstiftning, exklusive Lagen om internationella köp (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Nederländerna

Mars 2019