Skip to content

Koje sečivo treba koristiti za određeni materijal?

  1. Koje sečivo treba koristiti za određeni materijal?

    Većina HSS i CT sečiva je predviđena za testerisanje tvrdog i mekog drveta. Ako želite da režete obojene metale (kao što su mesing, bakar ili aluminijum), plastiku, laminat izrađen pod visokim pritiskom (HPL) itd., treba da koristite sečivo predviđeno za razne materijale ili ono specijalno predviđeno za taj materijal. Praktično pravilo: Što je broj zubaca na sečivu veći, to je rez jasniji. Sečivo sa manje zubaca daje veće brzine rezanja.