Skip to content

Vilken klinga ska man använda för olika material?

  1. Vilken klinga ska man använda för olika material?

    De flesta HSS- och CT-klingor är avsedda att såga med i hårda och mjuka träslag. Vill man såga icke järnhaltig metall (som mässing, koppar eller aluminium), plast, högtryckslaminat (HPL) osv. bör man köpa en klinga för olika material eller en som är särskilt konstruerad för det materialet. En tumregel är att ju fler tänder en klinga har, desto renare blir sågsnittet. En klinga med färre tänder ger högre såghastighet.