Skip to content

Koju pilu koristiti za koji materijal?

  1. Koju pilu koristiti za koji materijal?

    Većina HSS i CT oštrica namijenjena je piljenju tvrdog i mekog drva. Ako želite piliti obojene metale (kao što su mjed, bakar i aluminij), plastiku, visokotlačne laminate (HPL) i slično, kupite oštricu od višeslojnog materijala ili oštricu predviđenu upravo za taj materijal. Općenito je pravilo da oštrice s većim brojem zubaca režu pravilnije. Oštrice s manjim brojem zubaca omogućuju brže rezanje.