Skip to content

atruna

© Autortiesības 2012-2021

Visas tiesības ir rezervētas. ‘’Šī tīmekļa vietne, kā arī ikviens teksts, attēli, grafika, skaņa, animācija un video, kā arī to izkārtojums šajā tīmekļa vietnē ir aizsargāti ar autortiesībām un citām īpašuma tiesībām un aizsargtiesībām. Šīs tīmekļa vietnes saturs nedrīkst tikt kopēts, izplatīts, mainīts un ar komerciāliem mērķiem darīts zināms trešajām pusēm bez SKIL BV un/vai tās licenču devēja(u) iepriekšējas piekrišanas. Dažas SKIL tīmekļa vietnes var saturēt materiālus, ko aizsargā trešo pušu autortiesības.

Tirdzniecības zīmes

Ja vien nav noteikts citādi, visas tirdzniecības zīmes SKIL tīmekļa vietnēs aizsargā likums par tirdzniecības zīmēm. Tas īpaši attiecas uz SKIL tirdzniecības zīmēm, tipu apzīmējumiem, kompānijas logotipiem un emblēmām. Mūsu tīmekļa vietnēs lietotās zīmes un noformējuma elementi ir SKIL BV intelektuālais īpašums.

Atruna

Šī tīmekļa vietne ir tikusi veidota ar vislielāko rūpību. Tomēr SKIL BV nevar pilnībā garantēt tajā sniegtās informācijas precizitāti. Līdz ar to SKIL BV atsakās no jebkādas atbildības par bojājumiem, kas tiešā vai netiešā veidā ir radušies vai izcēlušies no šīs tīmekļa vietnes izmantošanas, izņemot gadījumus, kad no SKIL puses ir ticis pieļauts tīšs pārkāpums vai rupja neuzmanība. Šīs tīmekļa vietnes saturs var tikt mainīts vai noņemts jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.