Skip to content

SKIL privātuma un sīkdatņu politika

Mēs firmā SKIL augsti vērtējam Jūsu interesi par mūsu izstrādājumiem un šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu.

SKIL ciena Jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība, veicot Jūsu personīgo datu apstrādi, ir svarīgs jautājums, kam mēs veltām īpašu uzmanību savu darījumu procedūru laikā. Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu kompānijas politikas, un mēs vienmēr apstrādājam personīgos datus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un noteikumiem.

Personīgo datu vākšana un apstrāde

Laikā, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveris automātiski reģistrē Jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, Jūsu IP adresi, tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras Jūs mūs apmeklējāt, tīmekļa vietnes nosaukumu, ko Jūs apmeklējat pašreiz, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu. Reģistrētie dati var tikt izmantoti kļūmju uzmeklēšanai, kā arī satura pieejamības, drošības un veseluma nodrošināšanai mūsu tīmekļa vietnē.

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējums nav par cēloni tam, lai mēs veiktu Jūsu vārda vai kontaktinformācijas apstrādi, ja vien Jūs neesat pats izvēlējies iesniegt mums informāciju par sevi, piemēram, aizpildot kontaktformulāru.

Personīgo datu lietošana un atklāšana, mērķa specifikācija

Firma SKIL izmantos Jūsu personīgos datus tikai un vienīgi tīmekļa vietņu tehniskajai administrēšanai, klientu administrēšanai, izstrādājumu apskatu veidošanai un tirgus izpētei, un tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams katrā konkrētajā gadījumā. Jūsu personīgo datu apstrādes tiesiskais pamatojums katrā gadījumā būs atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem. Daudzos gadījumos mēs veicam Jūsu personīgo datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Parasti tie ir gadījumi, kad Jūs piegādājat mums savus datus ar īpašu mērķi, piemēram, lai parakstītos mūs informatīvā biļetena saņemšanai vai arī vēlaties, lai mēs saistītos ar Jums. Ja Jūs esat stājies līgumiskās attiecības ar mums, mēs varam apstrādāt Jūsu datus, lai sagatavotu vai realizētu vienošanos ar Jums. Dažos īpašos gadījumos mēs varam veikt Jūsu datu apstrādi citu pušu vai Jūsu paša likumīgajās interesēs, piemēram, ja mūsu tīmekļa vietne ir pārcietusi uzbrukumu vai arī tās darbība ir tikusi apgrūtināta citādā veidā.

Vajadzības gadījumā Jūsu personīgā informācija var tikt atklāta ar mums saistītajiem līgumpiegādātājiem ar mērķi veicināt viņu aktivitātes.

No jebkura piegādātāja, kam nākas apstrādāt Jūsu datus, tiek pieprasīts līgumiskā veidā piekrist apstrādāt Jūsu datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams mums sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanai, un veikt atbilstošus drošības pasākumus Jūsu datu drošai saglabāšanai.

Mēs nesniedzam nekādus personīgos datus par Jums nevienai trešajai pusei nekādos citos apstākļos, izņemot gadījumu, kad Jūs tam esat skaidri un nepārprotami devis savu piekrišanu, kā arī tad, kad mums ir pienākums to darīt saskaņā ar likumdošanu.

Drošība

SKIL pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai pasargātu mūsu pārziņā esošos datus no manipulācijām, zudumiem, bojājumiem un nepilnvarotu personu piekļuves, kā arī pret nepilnvarotu atklāšanu. Mūsu drošības procedūras tiek pastāvīgi pilnveidotas, līdzko kļūst pieejami jauni tehnoloģijas veidi.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuras var ierakstīt un kurām var piekļūt ar pārlūkprogrammu palīdzību Jūsu internetu atbalstošajās ierīcēs (piemēram, personāldatorā, viedtālrunī vai planšetdatorā).

Firmā SKIL sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai uzkrātu ziņas par mūsu apmeklētāju prioritātēm un atbilstoši optimizētu mūsu tīmekļa vietni. Vienkāršības labad, līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, okšķeri, pikseļi, tīmekļa vaboles u.c. tiek saukti arī par sīkdatnēm.

Ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā noraidītu sīkdatnes. Lūdzam ņemt vērā, ka, noraidot visu sīkdatņu izmantošanu, lielākajā daļā tīmekļa vietņu noteikti apgabali var nefunkcionēt pareizi.

Jūs varat arī iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai kopā ar pārlūkošanas datu plūsmu tiktu nosūtīts pieprasījums “neatsekot”. Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu tīmekļa vietne šobrīd nav konfigurēta tā, lai atbildētu uz pieprasījumiem “neatsekot”, ko Jūsu pārlūkprogramma varētu nosūtīt.

Piekrišana trešo pušu sīkdatņu izmantošanai

Izvēloties turpināt mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu no mūsu mājas lapas, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu tīmekļa vietnē. Tas īpaši attiecas uz Jūsu piekrišanu sekojošu trešo pušu sīkdatņu izmantošanai.

Analītiskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai statistiskā veidā analizētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu ar mērķi uzlabot tīmekļa vietni, pamatojoties uz šo informāciju.

  • Google Analytics
  • New Relic

Sociālo mēdiju sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj mūsu tīmekļa vietnē integrēt noteiktas sociālo mēdiju funkcijas (piemēram, izplatīšanas vai ”like –patīk” funkcijas).

  • Youtube.com

Reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj automātiski pieņemt lēmumus, kas attiecas uz reklāmas materiāliem, piemēram, par to, kādi reklāmas materiāli kur un kam tiks parādīti. Tas var tikt realizēts, par pamatu ņemot Jūsu interešu profilu, kas savukārt tiek veidots, analizējot apmeklējumu reizes, kad Jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, kā arī citas tīmekļa vietnes, kurās tiek izmantotas reklāmas sīkdatnes.

  • Google Adwords
  • Facebook pixel

Izvēles brīvība

Mēs vēlētos izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī, lai vajadzības gadījumos noskaidrotu Jūsu viedokli. Dabiski, ka Jūsu piedalīšanās šādās kampaņās ir brīvprātīga. Ja Jūs vairs tam nepiekrītat, Jūs jebkurā laikā varat mūs informēt par to, lai mēs attiecīgi varētu aizliegt Jūsu datu izmantošanu.

SKIL tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šis ziņojums par mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

Datu Valsts inspekcija

Mēs patiesi priecāsimies Jums palīdzēt gadījumā, ja Jums ir sūdzības par Jūsu personīgo datu apstrādi. Saskaņā ar likumdošanu par privātumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijai par Jūsu datu apstrādi.

Mēs patiesi priecāsimies Jums palīdzēt gadījumā, ja Jums ir sūdzības par Jūsu personīgo datu apstrādi. Saskaņā ar likumdošanu par privātumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijai par Jūsu datu apstrādi.

Izmaiņas

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt savu privātuma un sīkdatņu politiku. Ja vēlaties atsekot visas veiktās izmaiņas, mēs iesakām regulāri aplūkot šo tīmekļa vietni.

Ja, neraugoties uz mūsu pūlēm ievērot precizitāti un secīgumu laikā, jebkuri personīgie dati, ko mēs esam reģistrējuši par Jums, izrādās nepareizi, mēs pēc Jūsu pieprasījuma esam gatavi tos izlabot.

Kontakti

Ja vēlaties saņemt no mums informāciju vai noderīgus ieteikumus, kā arī, ja vēlaties nosūtīt mums pieprasījumus vai sūdzības par savu personīgo datu apstrādi vai par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kontaktformulāru, kas ir aplūkojams šeit.