Skip to content

Za šta su različite lopatice?

 1. Za šta su različite lopatice?

  Prilikom odabira lopatica za mešanje morate uzeti u obzir priključivanje. Okrugli i šestostrani (šestougaoni) priključci su pogodni za korišćenje na udarnoj bušilici, dok priključak M14 odgovara isključivo mikseru. Još jedan važan faktor je pravac mešanja. Možete nabaviti lopatice koje se kreću nadole kako biste smanjili formiranje grudvica. One su idealne za mešanje tečnih i polutečnih materijala. Lopatice koje se kreću nagore su dizajnirane za mešanje gustih i polutečnih materijala sa minimalnim otporom. Takođe možete nabaviti lopatice koje se kreću bočno. One se kreću snažno, umanjujući prskanje. Mogu se koristiti za mešanje tečnih i polutečnih materijala.

  Za miksere i vibracione bušilice su dostupne različite vrste lopatica. Ovo su neke od najčešćih.

 2. 1) Lopatica za tečne materijale

  Farbe, lakovi, premazi, git i tanki sloj mase za gletovanje su klasifikovani kao tečnosti. Prilikom njihovog mešanja koristite lopaticu dizajniranu za tečne materijale.
 3. 2) Lopatica za polutečne materijale

  Malter, građevinski lepak i lepak za pločice su primeri materijala koji se mogu mešati lopaticama namenjenim za polutečne materijale.
 4. 3) Lopatica za guste materijale

  Za mešanje cementa, mase za gletovanje, lepka za pločice i maltera se preporučuje lopatica za guste materijale.