Skip to content

Čemu služe različite lopatice?

 1. Čemu služe različite lopatice?

  Pri odabiru lopatice za miješanje razmislite o spojevima. Okrugli i šesterostrani (šesterokutni) spojevi prikladni su za upotrebu s udarnim bušilicama, dok je spoj M14 prikladan samo za miješalice. Još je jedan važan čimbenik smjer protoka prilikom miješanja. Možete nabaviti lopatice koje se kreću nadolje kako biste minimizirali stvaranje grudica. One su idealne za miješanje tekućih i polutekućih materijala. Lopatice koje se kreću nagore namijenjene su miješanju gustih i polutekućih materijala s minimalnim otporom. Možete nabaviti i lopatice koje se kreću postrance. One se pomiču snažno i minimiziraju prskanje. Možete ih upotrebljavati za miješanje tekućina i polutekućina.

  Za miješalice i udarne bušilice dostupne su razne vrste lopatica za miješanje. Ovo su neke od najuobičajenijih.

 2. 1) Lopatica za tekućine

  U tekućine se ubrajaju boja, lak, zaštitna boja, kit i rijetka žbuka. Za miješanje tih materijala upotrijebite lopaticu predviđenu za tekućine.
 3. 2) Lopatica za polutekućine

  Žbuka, mort i ljepilo za pločice primjeri su materijala koje je moguće miješati lopaticom predviđenom za polutekuće materijale.
 4. 3) Lopatica za guste materijale

  Lopatica za guste materijale preporučuje se za miješanje cementa, žbuke, ljepila za pločice i morta.