Skip to content

Za šta se koristi pištolj za vreli vazduh?

  1. Za šta se koristi pištolj za vreli vazduh?

    Uklanjanje boje je verovatno najpoznatiji zadatak pištolja za vreli vazduh. Međutim, pomoću pištolja za vreli vazduh možete da obavite mnogo drugih stvari kao što su savijanje plastičnih cevi, zavarivanje folija, lemljenje cevi i odmrzavanje.