Skip to content

Hva brukes en varmluftpistol til?

  1. Hva brukes en varmluftpistol til?

    Fjerning av maling er antakelig den mest kjente arbeidsoppgaven til en varmluftpistol. Men du kan gjøre mange andre ting med en varmluftpistol, slik som bøying av plastrør, sveise folier, lodde rør og opptining.