Skip to content

Koji tip burgije treba koristiti za određeni materijal?

 1. Koji tip burgije treba koristiti za određeni materijal?

  Izbor tipa burgije zavisi od materijala koji želite da bušite. Postoje tri tipa burgija:
 2. 1) Burgije za metal

  Burgije za metal sa delimično brušenim vrhom su pogodne za obojene metale. U njih spadaju aluminijum, bakar, mesing, cink, gvožđe i nelegirani čelik. Za nerđajući čelik su potrebne burgije od brzoreznog čelika legiranog kobaltom (HSS-E) ili čak burgije sa titanskom oblogom. One su skuplje od normalnih HSS burgija, ali omogućavaju bušenje specijalnog čelika bez velikog habanja burgije.
 3. 2) Burgije za drvo

  One imaju dugačak centrirajući vrh sa dva predrezača i dobro su prilagođene za jasno bušenje drveta.
 4. 3) Burgije za beton

  One se koriste za bušenje zidanih konstrukcija i betona u kombinaciji sa vibracionom ili SDS bušilicom (SDS bušilica je potrebna za bušenje betona). Međutim, ako su zidovi napravljeni od poroznog, perforiranog kamena, obavlja se samo rotaciono (bezudarno) bušenje. Isto važi za porozne cigle i daščane zidove. Za bušenje ovih materijala treba koristiti burgiju za zidane konstrukcije za čiji su vrh zalemljene pločice od volframskog karbida.