Skip to content

Hvilken type bor skal brukes for hvilket materiale?

 1. Hvilken type bor skal brukes for hvilket materiale?

  Valg av bortype avhenger av hva slags materiale du skal bore i. Det er tre bortyper:
 2. 1) Metallbor

  Metallbor med delvis slipt spiss er egnet for ikke-jernholdige metaller. Dette omfatter aluminium, kopper, messing, sink, jern og ulegert stål. Bor laget av koboltlegert hurtigstål (HSS-E) eller bor med titanbelegg kreves for boring i rustfritt stål. Disse er dyrere enn vanlige HSS-bor, men de muliggjør boring i spesialstål uten høy slitasje på boret.
 3. 2) Trebor

  Disse er utstyrt med lange senterspisser, to forborespor, og er velegnet for hullboring i treverk.
 4. 3) Betongbor

  Disse benyttes til å bore gjennom murverk og betong sammen med en slagdrill eller en borhammer (det kreves en borhammer for å bore i betong). Dersom veggen allikevel bare er laget av porøse, perforerte steiner, trengs det kun vanlig drill (ikke slag). Det samme gjelder porøse mursteiner og kledte vegger. Ved boring i disse materialene, bør du bruke et murbor med fastloddet hardmetallbelegg på spissen.