Skip to content

Koje sečivo ubodne testere treba koristiti za određeni materijal?

  1. Koje sečivo ubodne testere treba koristiti za određeni materijal?

    Na raspolaganju su različite vrste sečiva ubodne testere, u zavisnosti od toga da li radite na drvetu, metalu, plastici ili laminatu. Postoje i specijalna sečiva za testerisanje krivih linija. Uvek proverite na pakovanju za šta je sečivo namenjeno.

    Od broja i veličine zubaca zavisi koliko je rezultat grub ili fin. Uopšteno govoreći, što je više zubaca, rezultati su finiji.