Skip to content

Koju ubodnu pilu koristiti za koji materijal?

  1. Koju ubodnu pilu koristiti za koji materijal?

    Za ubodne pile dostupne su razne vrste listova pile, ovisno o tome radite li, primjerice, na drvu, metalu, plastici ili laminatu. Za rezanje zakrivljenih linija dostupni su i posebni listovi pile. U pakiranju uvijek pregledajte čemu je namijenjen određeni list pile.

    Gruba ili fina obrada ovisi o broju i veličini zubaca. Općenito je pravilo da veći broj zubaca daje finije rezultate obrade.