Skip to content

Koja se granulacija brusnog papira koristi?

  1. Koja se granulacija brusnog papira koristi?

    Što je brojčana vrednost granulacije veća, to je završna obrada finija. Manje brojčane vrednosti granulacije podrazumevaju grublji papir koji se koristi za brže uklanjanje materijala. Na primer, granulacija 180 je pogodna za finu završnu obradu, dok se granulacija 60 koristi za brže uklanjanje materijala.