Skip to content

Hvilken korning på sandpapiret bør man bruke

  1. Hvilken korning på sandpapiret bør man bruke

    Jo høyere tall på korningen, desto finere sliperesultat. Lavere tall på korningen betyr grovere papir, som igjen betyr raskere fjerning av materiale. 180 er for eksempel egnet for avslutning, mens 60-korning fjerner materiale raskere.